Korzyści

Mierzalne efekty wdrożenia systemu
 • skrócenie czasu od przyjęcia zamówienia do realizacji sprzedaży,
 • dostęp do aktualnych danych firmy dla pracowników terenowych (dane klienta, stany magazynowe, należności),
 • sprawny i bardziej efektywny proces sprzedaży (scenariusze, przypominanie o promocjach, wcześniejszych zamówieniach),
 • minimalizacja błędów w procesie przyjmowania zamówień i wystawiania dokumentów,
 • nowoczesne metody płatności i rozliczenia sprzedaży,
 • możliwość zamówienia towaru po określonej cenie z wyprzedzeniem,
 • zwiększenie jednostkowej sprzedaży dzięki mechanizmom promocji,
 • szeroki zestaw raportów dla sprzedawców.

 

inwentaryzacja środków trwałych

Wygląd aplikacji

Funkcjonalność

Dlaczego nasz system?
 • przyjmowanie zamówień i obsługa transakcji sprzedaży,
 • obsługa rozliczeń gotówkowych i płatności kartą (również możliwość spłaty zadłużenia),
 • kontrola stanu magazynowego wielu magazynów,
 • obsługa wielu dokumentów: faktura, paragon, WZ,
 • wydruki dokumentów na mobilnych drukarkach,
 • upusty przypisywane do sprzedawcy lub klienta,
 • wybór produktów za pomocą skanowania kodów kreskowych lub ręcznie z listy lub drzewa kategorii,
 • obsługa promocji (warianty cenowe, grupy upustowe, promocje towarowe i dokumentowe),
 • kartoteka klientów - dane adresowe klienta i informacje o zadłużeniu,
 • kartoteka produktów - informacje o produkcie i jego dostępności,
 • tworzenie zamówień dla klienta lub dla sprzedawcy.

inwentaryzacja środków trwałych

Moduły systemu icmHandlowiec

Opis funkcjonalności modułów

Praca - moduł umożliwia rozpoczęcie (pobieranie aktualnych danych) i zakończenie (przesłanie danych do serwera) dnia pracy. W module tym znajdują się również raporty podsumowujące dzień pracy sprzedawcy w różnych przekrojach.

Wizyta - funkcja aplikacji zawiera wszelkie funkcjonalności w zakresie przeprowadzenia procesu sprzedaży, przyjęcia zamówienia oraz spłaty zadłużenia. 

Kartoteka klientów - moduł zawiera szczegółowe informacje o klientach: adres, telefon, NIP, zadłużenie, informacja o wystawionych i nie zapłaconych fakturach. Moduł umożliwia zmianę danych kontrahenta oraz możliwość dodawania nowych klientów.

Zadłużenie - moduł umożliwiający sprawdzenie zadłużenia danego kontrahenta oraz możliwość zarejestrowania spłaty należności (opcja płacenia gotówką lub kartą płatniczą).

Promocje - moduł zawiera informacje o dostępnych promocjach, które są czasowe i mogą być przypisane tylko do wybranych kontrahentów. Moduł umożliwia realizację promocji towarowych (zestawy, warianty ilościowe) oraz promocji dokumentowych (upusty na cześć lub całość dokumentu sprzedaży).

Kartoteka produktów - sekcja aplikacji mobilnej zawiera szczegółowe informacje o produkcie, ilości w wybranym magazynie oraz cenie netto i brutto. Ta funkcjonalność umożliwia również wyszukiwanie towaru po kodzie kreskowym lub kategorii.

Zamówienia dla klienta - funkcja aplikacji umożliwiająca tworzenie zamówień dla wybranego kontrahenta wybranych towarów z terminem realizacji na wskazany dzień w przyszłości. Sprzedaż towarów z zamówienia odbywa się po cenie obowiązującej w dniu sprzedaży.

Kontraktacja - moduł umożliwia tworzenie zlecenia sprzedaży dla wybranego kontrahenta określającego listę towarów, ceny sprzedaży oraz termin realizacji. Sprzedaż towarów z kontraktacji odbywa się po cenie ustalonej na etapie kontraktacji.

Zamówienie ogólne - sekcja umożliwia sprzedawcy tworzenie zapotrzebowania na towary jakie w jego ocenie mogą być w kręgu zainteresowania jego klientów. W wyniku zamówienia ogólnego magazyn sprzedawcy powinien zostać zatowarowany zamówionymi towarami.

Raporty dnia sprzedawcy - funkcjonalność umożliwia generowanie raportów ze sprzedaży z danego dnia. Raporty prezentują dane ilościowe i jakościowe. Z funkcji tej można również drukować duplikaty wszystkich dokumentów.

Interface - zestaw funkcjonalności umożliwiający wymianę danych z systemami nadrzędnymi (TMS, ERP, WMS, inne). Nasze rozwiązanie może wymieniać dane na bazie tabel wymiany, widoków danych, WebService, plików. Wszystkie dane przechowywane są w bazach Microsoft SQL (MS SQL Serwer lub MS SQL Express Edition). Posiadamy opracowany interface do systemu ERP SAP Business One.

Sprzedaż:

IBCS Poland sp. z o. o.
Al. J. Piłsudskiego 46
33-300 Nowy Sącz
telefon: +48 694 412 203
e-mail: mobile@ibcs.pl
Producent:

icMobile System sp. z o. o.
Al. J. Piłsudskiego 46
33-300 Nowy Sącz
telefon: +48 694 412 203
e-mail: icmobile@icmobile.pl
Napisz do nas

Wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych w formularzu moich danych osobowych przez operatora serwisu icmInspector.com (icMobile Systems sp. z o. o., Al. J. Piłsudskiego 46, 33-300 Nowy Sącz) w zakresie niezbędnym do realizacji niniejszego zgłoszenia. Akceptuję warunki polityki prywatności.

* - wymagane